BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

9. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Mini Park Linowy

Projekt obejmuje budowę mini parku linowego w Chorzowie Batorym, na pograniczu Starego Osiedla.

Projekt obejmuje budowę mini parku linowego w Chorzowie Batorym, na pograniczu Starego Osiedla. Park linowy mógłby być postawiony na jednej z dwóch działek (635/4 lub 920/17). Lokalizacja parku linowego posłużyłaby zarówno mieszkańcom osiedla, jak i domków jednorodzinnych. Park linowy może być atrakcją dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12 i Szkoły Podstawowej nr 14 podczas spacerów na deptaku-alejce, przy której mógłby powstać. Miejsce rekreacyjne składające się z mini parku linowego i np. zjazdu linowego (tyrolka, trampolina ziemna) można wyposażyć w dodatkowe ławki dla starszych osób , które chętnie spędzą czas na świeżym powietrzu w cieniu drzew.

Stan inwestycji: Do realizacji

Kwota inwestycji: 350 000 zł

Wnioskodawca: Adam Synowiec

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Wydział Inwestycji Komunalnych

Kontakt:
Bogdan Neukirch
tel. 32 416 50 00 wew. 497, e-mail: ik@chorzow.eu