BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

8. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Zielony

Zielona aleja

Projekt zawiera uporządkowanie już istniejącej zieleni wzdłóż ulicy Piotra Niedurnego.

W ramach projektu zostanie uporządkowana zieleń oraz wykonane nowe nasadzenia dodatkowej zieleni (drzewa, krzewy) wzdłuż ulicy Piotra Niedurnego, co pozwoli na utworzenie zielonej alejki przyjaznej dla mieszkańców.

Stan inwestycji: Projekt zrealizowany jesienią 2021 r.

Kwota inwestycji: 50 000 zł

Wnioskodawca: Arkadiusz Sikora

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii

Kontakt:
Anna Desol
tel. 32 416 50 00 wew. 289, e-mail: desol_a@chorzow.eu