BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

8. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Społeczny Mały

Ogród Społeczny w Batorym

Główne założenia inicjatywy: stworzenie ogrodu społecznego, w którym dzieci i dorośli będą na grządkach, w skrzyniach, itp. hodować rośliny.

Połączenie działań interdyscyplinarnych o charakterze społecznym, ekologicznym, twórczym i edukacyjnym.  W tej samej przestrzeni będą odbywały się warsztaty tworzenia unikatowych kompozycji roślinnych i zielonej rzeźby; ekologiczne warsztaty twórcze inspirowane nurtem recycling art. Żeby wszyscy uczestnicy odnajdowali również radość w spędzaniu tam czasu, wymagane jest stworzenie małej przestrzeni rekreacyjnej (nie tylko dla dzieci), piknikowania, rozwieszenia hamaków, twórczej piaskownicy - ramy do przygotowania obrazów z lub na piasku, kamieni, szyszek, kawałków drewna, itp., mozaika sensoryczna.

Stan inwestycji: Zrealizowane

Kwota inwestycji: 20 000 zł

Wnioskodawca: Agnieszka Pielok-Opara

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Miejski Dom Kultury "Batory"

Kontakt:
Marcin Krzemień
tel. 32 24 60 072, e-mail: marcin@mdkbatory.pl