BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

8. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Społeczny Mały

Festyn rodzinny: 90 lat Maciejkowic w Chorzowie

Festyn rodzinny na terenie Maciejkowic z okazji 90-tej rocznicy przyłaczenia Maciejkowic do Chorzowa.

Organizacja w dniu 26 czerwca 2021 festynu rodzinnego na terenie Maciejkowic, pod kierownictwem Rady Osiedla Maciejkowice, z okazji 90-tej rocznicy przyłączenia Maciejkowic do Chorzowa, która mija w tym roku. Podczas festynu będą organizowane gry i zabawy dla dzieci oraz występy artystyczne. Impreza będzie adresowana do dzieci i dorosłych z całego miasta.

Stan inwestycji: Projekt zrealizowany 11 września 2021 r.

Kwota inwestycji: 20 000 zł

Wnioskodawca: Rafał Redzimski

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Kontakt:
Adam Lapski,
tel. 32 416 53 13 wew. 119, e-mail:  lapski_a@chorzow.eu