BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

8. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Społeczny Duży

CUMA - Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie

Zadanie zakłada kontynuację działalności CUMY dla Młodzieży w Chorzowie w 2021 roku.

Cuma działa dla i z udziałem młodzieży, aktywnych rodzin i seniorów realizując szereg działań skierowanych do lokalnej społeczności. Cuma to miejsce różnych wydarzeń o charakterze edukacyjno-doradczym, społeczno-kulturalnym, a nawet sportowym.  Ponadto Cuma działa na rzecz ożywienia przestrzeni publicznej chorzowskiego Rynku i innych terenów objętych Programem Rewitalizacji Miasta Chorzów, szczególnie obszarów centrum miasta. Mieszkańcy, szczególnie młodzież, mogą tutaj rozwijać swoje ­zainteresowania oraz aktywizować się zawodowo i społecznie poprzez udział w bezpłatnych zajęciach z przedmiotów szkolnych, konsultacjach psychologicznych, warsztatach rozwijających kreatywność i twórczość, szkoleniach wzmacniających kompetencje społeczne, wydarzeniach sportowych oraz wyjazdach aktywizacyjno-integracyjnych.

Stan inwestycji: Zrealizowane

Kwota inwestycji: 150 000 zł

Wnioskodawca: Aleksander Słomian

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Centrum Integracji Międzypokoleniowej

Kontakt:
Marta Jakubczyk,
tel. 32 245 93 40 , email: martajakubczyk@cimchorzow.pl