BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

8. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Społeczny Duży

Śladem Dwóch Hut - Hutniczy Szlak Spacerowy

Zadanie zakłada realizację w Chorzowie kulturowego szlaku hutniczego (murale oraz tablice informacyjne) obejmującego obszar pomiędzy Hutą Batory i Hutą Kościuszko.

Trasa szlaku spacerowego powstać ma w konsultacji z byłymi pracownikami zakładów i korzystać ze zdjęć archiwalnych dokumentujących pracę i życie hutników, znajdujących się w zasobach Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji), Muzeum w Chorzowie i w zbiorach prywatnych. Treści prezentowane na szlaku wzbogacone zostaną opowieściami i anegdotami byłych pracowników zakładów. 
Szlak spacerowy „Śladem Dwóch Hut” zakłada realizację 12 małogabarytowych murali z wizerunkami pracowników oraz jednego muralu wielkogabarytowego, upamiętniającego pracę wielu pokoleń hutników z chorzowskich zakładów. Muralom towarzyszyć mają tablice informacyjne wyjaśniające wybór lokalizacji i ich znaczenie dla byłych pracowników zakładów. Elementem składowym projektu ma być publikacja – przewodnik emocjonalny. Szlak w nowoczesnej formie podnieść ma atrakcyjność oferty turystyczno-kulturalnej miasta.  
Lokalizacja poszczególnych murali ustalona zostanie przy wsparciu i w konsultacji z Urzędem Miasta Chorzowa, PGM Chorzów oraz Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji). 

Szlak ma być pretekstem do międzypokoleniowego dialogu i organizacji spacerów tematycznych dedykowanych dwóm chorzowskim hutom, bez których Chorzów wyglądałby dziś zupełnie inaczej.

Stan inwestycji: W trakcie realizacji

Kwota inwestycji: 145 000 zł

Wnioskodawca: Ryszard Jańczak

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Kontakt:
Natalia Franiasz
tel. 32 416 52 22 wew. 407, e-mail:  franiasz_n@chorzow.eu

2021-05-04

Wywieszenie Flag Hutniczych na terenie Miasta Chorzów

2021-06-07

Murale

Kontunuacja prac związanych z wyłonieniem lokalizacji pod murale.

2023-11-07

Realizacja murali