BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

8. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Wyposażenie wybiegu dla psów w urządzenia treningowe i zabawowe, elementy małej architektury oraz utwardzenie drogi dojazdowej prowadzącej do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie i do wybiegu dla psów.

Zadanie obejmuje wyposażenie wybiegu dla psów w urządzenia treningowe i zabawowe.

Wybieg będzie kilkustrefowy (dla małych psów, dla dużych, z osobnymi boksami dla psów, które mają problemy w kontaktach z innymi psami). W każdej strefie będą urządzenia dopasowane do wielkości psów. Zamontowane zostaną również elementy małej architektury (ławki, kosze na odpadki, dystrybutory woreczków na psie odchody, poidła dla psów, wiata - zadaszenie dla właścicieli czworonogów). 

Dodatkowo w ramach projektu wykonane zostanie utwardzenie drogi prowadzącej do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, a tym samym do wybiegu dla psów. 

Stan inwestycji: Trwa weryfikacja ofert zgłoszonych w przetragu na wykonanie dokumentacji

Kwota inwestycji: 370 000 zł

Wnioskodawca: Anna Poloczek

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Wydział Inwestycji Komunalnych

Kontakt:
Grażyna Zyzik
tel. 32 416 50 00 wew. 9394, e-mail: ik@chorzow.eu