BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

7. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Społeczny

Aktywne Lato w Chorzowie II

Organizacja dziesięciu spotkań z dziećmi, raz w tygodniu. Cel - wskazanie możliwych alternatyw spędzania czasu wolnego w miesiącach lipiec i sierpień 2020 roku, na terenie placu Adama Mickiewicza w Chorzowie II. Zabawy w gronie równiesników, promowanie postaw proaktywnych, zdrowego stylu życia, zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi sprzyjają przyjaznym kontaktom, tolerancji i przeciwdziałają zachowaniom agresywnym. Spotkania przeprowadzi stowarzyszenie lub inny podmiot wybrany przez Urząd Miasta Chorzów. W Chorzowie II nie ma Domu Kultury, dlatego tak ważna jest realizacja tego projektu. Chorzów II jest dzielnicą, gdzie  mieszka duże skupisko rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych. Aktywne lato w Chorzowie II było już organizowane w ramach V budżetu obywatelskiego. Przyjęcie tego projektu będzie kontynuacją idei aktywnego spędzania czasu przez dzieci w tej dzielnicy. 

Stan inwestycji: Projekt zrealizowany w lipcu i sierpniu 2021 r.

Kwota inwestycji: 20 000 zł

Wnioskodawca: KRZYSZTOF ŁAZIKIEWICZ

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Centrum Integracji Międzypokoleniowej