plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

7. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Społeczny

Organizacja 6 rajdów rowerowych

Organizacja w okresie od maja do października 6 rajdów rowerowych.

Stan inwestycji: Realizacja projektu została przeniesiona na rok 2021.

Kwota inwestycji: 20 000 zł

Wnioskodawca: ALEKSANDRA TRELA

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej