BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

7. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Społeczny

„Kreatywnie na Redenie” – warsztaty dla dzieci

Projekt zakłada zorganizowanie kreatywnych zajęć dla dzieci z różnych dziedzin nauki:

  • MATEMATYKA INACZEJ,
  • WARSZTATY MUZYCZNE,
  • IGŁOMANIA,
  • WARSZTATY PLASTYCZNE,
  • WARSZTATY KREATYWNE,
  • WARSZTATY KULINARN,E
  • WARSZTATY Z KODOWANIA,
  • WARSZTATY TANECZNE.

Te cotygodniowe spotkania pozwolą uczestnikom na odkrycie nowych pasji, budowanie pewności siebie oraz rozwój społeczny poprzez integrację z innymi dziećmi. Miejscem realizacji projektu będzie Szkoła Podstawowa nr 29 im. Ignacego Mościckiego w Chorzowie. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, a o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Informacja o naborze zostanie umieszczona na plakatach oraz w mediach społecznościowych. 

Stan inwestycji: Projekt zrealizowany od października do grudnia 2021 r.

Kwota inwestycji: 20 000 zł

Wnioskodawca: AGNIESZKA PLUTA

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Centrum Integracji Międzypokoleniowej