BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

7. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Społeczny

Pokazy Udzielania Pierwszej Pomocy

Szkolenie z pierwszej pomocy pozwala od najmłodszych lat wpajać najważniejsze zasady postępowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Dlatego projekt udzielania pierwszej pomocy skierowany jest do najmłodszych i młodzieży. Warsztaty pomagają oswoić się z tematem pierwszej pomocy oraz rozwijać od najmłodszych lat poczucie obowiązku niesienia pomocy innym. Mogłyby być prowadzone przez ratowników medycznych, strażaków, policjantów czy straż miejską. Podczas zajęć nauczymy jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, a także jak bezpiecznie wykorzystać AED, czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny. Proponuję aby warsztaty odbywały się na terenach placów zabaw (między innymi tych zbudowanych w ramach budżetu obywatelskiego) w kilku lokalizacjach miasta. 

(Załącznik nr 1

do ogłoszenia)

Stan inwestycji: Termin realizacji: 13 czerwca 2021 r. - 10 lipca 2021 r. Łącznie przeprowadzono 8 pokazów.

Kwota inwestycji: 20 000 zł

Wnioskodawca: ADAM SYNOWIEC

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Wydział Zdrowia

2020-10-05

OGŁOSZENIE O SPOTKANIU KONSULTACYJNYM*

 

na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów

przyjętego Uchwałą Nr VII/113/19 Rady Miasta Chorzów  z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzów konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu miasta Chorzów na rok 2020

 

* z uwagi na sytuację epidemiczną spotkanie konsultacyjne odbywa się w trybie zdalnym

 

 1. Przedmiot:

Projekt społeczny pn. Pokazy udzielania pierwszej pomocy – w zakresie szczegółów realizacji zadania.

 

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

5 października 2020 r. – 15 października 2020 r.

 

 1. Projekt społeczny przyjęty do realizacji w 2020 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Informacje dotyczące szczegółów realizacji projektu – poddane konsultacjom w ramach niniejszego ogłoszenia – przedstawione są w treści załącznika nr 2.

 

 1. Wydział odpowiedzialny za przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego* w zakresie szczegółów przedmiotowego projektu:

 

Wydział Zdrowia

Ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

Tel. 32 416 5238

e-mail: zd@chorzow.eu

 

 1. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie, uwagi i propozycje zmian w zakresie szczegółów realizacji projektu należy wyrażać w formie pisemnej w terminie określonym w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia i przesłać na adres: zd@chorzow.eu

2020-10-05

Załącznik nr 2

do ogłoszenia

 

Projekt społeczny pn. Pokazy Udzielania Pierwszej Pomocy

 

Przeprowadzenie 8. pokazów udzielania pierwszej pomocy, które stanowią przedmiot projektu społecznego pn. Pokazy udzielania pierwszej pomocy realizowanego w ramach 7. Budżetu Obywatelskiego. Projekt, skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Zakres obejmuje podstawowe zachowania w razie konieczności udzielenia pomocy, takie jak:

 1. wezwanie pomocy,
 2. zasady udzielania pierwszej pomocy,
 3. ocena stanu poszkodowanego i kontroli czynności życiowych,
 4. postępowanie z poszkodowanym,
 5. resuscytacja krążeniowo – oddechowej,
 6. zastosowanie AED.

 

Pokazy odbywać się będą z zachowaniem zaleceń sanitarnych. Z uwagi na sytuację epidemiczną wykluczeniu podlegają ćwiczenia praktyczne.

 

Celem projektu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz rozwijanie od najmłodszych lat poczucia obowiązku niesienia pomocy innym.

Miejsca realizacji pokazów udzielania pierwszej pomocy – place zabaw i tereny rekreacyjne w Chorzowie:

 1. Park Róż
 2. teren pod Szybem Prezydent
 3. Główna
 4. Trzyniecka
 5. Graniczna
 6. Pawła 11
 7. Floriańska
 8. Skrajna

 

Czas trwania poszczególnych pokazów: 1,5 h

Przewidywany termin realizacji: październik-listopad 2020 r. (tj. IV kwartał 2020 r.)

2020-10-22

WYNIKI SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO*

 

przeprowadzonego na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów przyjętego Uchwałą Nr VII/113/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia  na terenie miasta Chorzów konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu miasta Chorzów na rok 2020

 

* z uwagi na sytuację epidemiczną spotkanie konsultacyjne przeprowadzono w trybie zdalnym

 

Przedmiot:

Projekt społeczny pn. Pokazy udzielania pierwszej pomocy – w zakresie szczegółów realizacji zadania.

 

Spotkanie konsultacyjne w trybie zdalnym odbyło się w dniach od 5 października 2020 r. do 15 października 2020 r.

 

Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym zostało opublikowane:

-    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów,

-    na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

 

Opinie, uwagi i propozycje dotyczące projektu społecznego – w zakresie szczegółów realizacji zadania – można było zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: zd@chorzow.eu do Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Chorzów (Chorzów, ul. Rynek 1).

 

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta Chorzów nie wpłynęły żadne opinie, uwagi i propozycje.