BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

7. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży z tzw. „Starego Osiedla” w Chorzowie Batorym

Projekt zakłada wymianę nawierzchni asfaltowej, montaż bramek do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę, a także zainstalowanie infrastruktury towarzyszącej i energooszczędnego oświetlenia LED.

Budowa nowoczesnego, oświetlonego i bezpiecznego wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscu starego, wyeksploatowanego boiska. Projekt zakłada wymianę spękanej nawierzchni asfaltowej na bezpieczną nawierzchnię syntetyczną, montaż bramek do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę, a także zainstalowanie infrastruktury towarzyszącej (ławki, kosze na śmieci) i energooszczędnego oświetlenia LED.

Stan inwestycji: Zrealizowane

Kwota inwestycji: 355 000 zł

Wnioskodawca: ŁUKASZ KOŁODZIEJ

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Wydział Inwestycji Komunalnych