BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

7. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Budowa ścieżki rowerowo spacerowej Pnioki - Skałka

Budowa ścieżki rowerowo-spacerowej wzdłuż nasypu starej wąskotorówki, na odcinku od wiaduktu na ul. 3-go Maja do ul. Opolskiej.

Budowa ścieżki rowerowo-spacerowej wzdłuż nasypu starej wąskotorówki, na odcinku od wiaduktu na ul. 3-go Maja do ul. Opolskiej. Budowa tego odcinka ścieżki rowerowo-spacerowej będzie przedłużeniem istniejącego już fragmentu podobnej ścieżki, biegnącej od wiaduktu przy ul. 3-Maja w stronę osiedla przy ul. Gwareckiej. Połączenie tych odcinków utworzy bezpieczny trakt rowerowo–spacerowy, łączący Osiedle Pnioki z Osiedlem Żołnierzy Września i „Skałką”. Będzie on również pełnił funkcję alternatywnej drogi komunikacyjnej dla osób dojeżdżających do pracy na rowerze. Możliwe jest wykonanie ścieżki z tłucznia lub żużlu.

Stan inwestycji: Projekt został zrealizowany w 2020 r.

Kwota inwestycji: 370 000 zł

Wnioskodawca: MARCELINA RYBARZ, AGNIESZKA STĘPIEŃ

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Kontakt:
Agnieszka Koszembar
tel. 32 786 61 20, e-mail: a.koszembar@mzuim.chorzow.eu