BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

6. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Cwajka | Typ inwestycji: Społeczny

Badania mammograficzne dla młodych kobiet

Zorganizowanie cyklu badań mammograficznych dla kobiet poniżej 50 roku życia. Wykonanie badania wraz z opinią lekarską to koszt około 130 zł. Badania odbędą się w specjalistycznym autobusie. Projekt skierowany jest do grupy kobiet, które nie zostały objęte całkowitą refundacją tego badania. Problem z zachorowaniami na nowotwory dotyka coraz młodszej grupy kobiet, dlatego w każdym wieku warto badać się w celu wykrycia zagrożeń rakiem piersi.

Stan inwestycji: Zrealizowano część edukacyjną. Badania mammograficzne w mammobusie nie zostały przeprowadzone w 2019 r., ponieważ – mimo dwukrotnego ogłoszenia – nie zgłosił się żaden podmiot do przeprowadzenia badań.