BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

6. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Chorzów Stary | Typ inwestycji: Społeczny

Impreza rodzinna "Piknik na Starym"

Lokalizacja: kompleks Sztygarka przy ul. Piotra Skargi. Dodatkowe lokalizacje: boisko Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie, boiska Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Osiedle Słowiańska/Rycerska, orlik przy ul. Kościuszki. Piknik rodzinny zorganizowany zostanie przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 29, Starochorzowskiego Domu Kultury oraz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zabawa przewidziana na piątkowe popołudnie, zakończy się wieczornym koncertem gwiazdy. W trakcie pikniku, oprócz występów młodych lokalnych artystów z dzielnicy, przewidzianych jest wiele atrakcji: dmuchańce dla dzieci, stoiska gastronomiczne, pokazy warsztatowe, loteria fantowa, warsztaty plastyczne, rozgrywki sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka nożna), malowanie twarzy. Głównym celem imprezy jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, szeroko pojęta integracja i edukacja społeczna. Istotnym celem jest także promocja dzielnicy Chorzów Stary poprzez współpracę instytucji i organizacji działających na polu aktywizacji społecznej. 

Stan inwestycji: Zrealizowane.