BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

6. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Maciejkowice | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Budowa drogi wewnętrznej od ul. Gdańskiej do ul. Głównej

Na działkach gruntu nr: dz.nr. 758/65 i dz.nr.760/65, w śladzie starej drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Gdańską a ul. Główną, obok posesji przy ul. Głównej nr 19 i nr 17 oraz Gdańskiej nr 10 konieczne jest wybudowanie drogi o nawierzchni bitumicznej. Odcinek ten posiada długość około 90 m oraz szerokość około 4 -  5 m. Jest w fatalnym stanie, ma resztki nawierzchni asfaltowej. Przed przystąpieniem do realizacji należy opracować projekt techniczno - budowlany, którego wykonanie wchodzi w zakres tego zadania. By inwestycja gwarantowała pełne bezpieczeństwo jej użytkownikom, należy również uwzględnić wykonanie minimum 4 pkt. świetlnych wraz z kompletnym oświetleniem ulicznym. Nowa droga powinna znaleźć się na działkach będących we władaniu Miasta Chorzów, Spółki Gminnej Z.K."PGM" oraz MZUiM w Chorzowie.

Droga, o której budowę wnioskuję, znajduje się w samym centrum Maciejkowic (tuż obok Szkoły Podstawowej nr 25) i pełni ważną rolę komunikacyjną dla osób poruszających się z ul. Głównej w kierunku ul. Gdańskiej, Społecznej oraz Kresowej. Umożliwia dojście do kontenerów z segregowanymi odpadami komunalnymi. Przy drodze ma powstać stacja rowerowa w ramach programu: "System Chorzowskich Rowerów Miejskich".

Stan inwestycji: Zrealizowane