BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

6. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Chorzów Batory 2 | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Odrodzenia

Proponuję by na terenie działki o numerze 589/17 w Chorzowie Batorym, pomiędzy ulicami Odrodzenia, Podmiejska, Asnyka i Reja, wybudować integracyjny plac zabaw. Głównym założeniem budowy tego placu jest obecność w pobliżu: Szkoły Podstawowej nr 14 z klasami specjalnymi dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera przy ulicy Podmiejskiej 62, Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi na ulicy Skrajnej 2 oraz Fundacji Spectrum Liberi zajmującej się dziećmi i dorosłymi z autyzmem na ulicy Sempołowskiej 10. Dzięki zabawie dzieci ćwiczą równowagę, uczą się kontrolować swoje ciało. Ze względu na położenie terenu, integracyjny plac zabaw byłby świetnym miejscem spotkań dzieci z w/w placówek, jak i wszystkich zamieszkujących w tym rejonie.

Stan inwestycji: Zrealizowane