BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

6. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Centrum | Typ inwestycji: Inwestycyjny

"Od juniora do seniora": modernizacja sali sportowej przy ul. Powstańców 68

Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Powstańców 68 wraz z remontem szatni, sanitariatów. Inwestycja pozwoli mieszkańcom na korzystanie z obiektu przez wszystkie pory roku, bez względu na warunki atmosferyczne. Stowarzyszenie GB Spartan Chorzów zapewni nieodpłatnie wykwalifikowanych instruktorów, którzy poprowadzą zajęcia dla różnych grup społecznych z naszego miasta, zaktywizują mieszkańców poprzez organizację turniejów sportowych, olimpiad sprawnościowych dla najmłodszych czy zawodów sportowych chwytanych, tj. judo, zapasów, jiu jitsu. Można zorganizować zajęcia mające na celu aktywizację seniorów czy walkę z nadwagą.

Chorzów ma duże sukcesy na polu sportów walki. Warto zainteresować tą formą aktywności mieszkańców miasta. Modernizacja w/w obiektu z pewnością to ułatwi.

Stan inwestycji: Zrealizowane