BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

5. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Maciejkowice | Typ inwestycji: Społeczny

Organizacja Święta Maciejkowic

Chcemy zorganizować imprezę muzyczną o charakterze rodzinnym i piknikowym - Święto Maciejkowic. Wybór gatunku muzycznego prezentowanego przez artystów zapewniających oprawę muzyczną w/w imprezy będzie skonsultowany z autorem  wniosku. Decydującym kryterium przy wyborze wykonawcy lub wykonawców będzie prezentowany przez nich poziom artystyczny.

Stan inwestycji: Zrealizowany.

2018-03-30

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki spotkał się z wnioskodawcą aby omówić szczegóły przeprowadzenia projektu.