BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

5. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Chorzów Stary | Typ inwestycji: Społeczny

Zorganizowanie Akademii Dobrego Rodzica

Cykl około 18 wykładów z elementami warsztatów, podzielony na dwa semestry (luty-maj oraz wrzesień-grudzień). Otwarte zajęcia, po 1,5-2 h, odbywać się będą 2-3 razy w miesiącu w Starochorzowskim Centrum Kultury. Skierowane będą do rodziców, dziadków lub opiekunów dzieci, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje rodzicielskie, lepiej zrozumieć i pogłębić więź z dzieckiem, rozwiązać problemy rodzicielskie.

Tematy, które będą poruszane to na przykład:

 • „Uratuj swoje dziecko - udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom i niemowlętom”,
 • „Potrzeby dziecka, a poczucie bezpieczeństwa”,
 • „Noszenie dziecka w chuście”,
 • „Sen niemowlęcia a życie rodzinne i prawidłowy rozwój dziecka”,
 • „Budowanie bezpiecznej więzi z dzieckiem”,
 • „Trudności przy pojawieniu się rodzeństwa”,
 • „Kary i nagrody, czym jest warunkowa miłość”,
 • „Rodzicielstwo przez zabawę”,
 • „Czym są granice dziecka”,
 • „Wsparcie w przeżywaniu trudnych emocji”,
 • „Łagodna adaptacja do żłobka i przedszkola”,
 • „Potrzeby dziecka, a poczucie bezpieczeństwa”,
 • „Masaż Shantala”,
 • „Złość, która rani i wpędza w poczucie winy”,
 • „Być tatą – sposoby na budowanie autorytetu”,
 • „Rodzic pełen pozytywnej energii”.

Stan inwestycji: Zrealizowany.

2018-04-03

Akademia Dobrego Rodzica ruszyła w marcu

12 marca odbył się pierwszy z zaplanowanych wykładów w ramach Akademii Dobrego Rodzica – cyklu spotkań skierowanych do opiekunów dzieci, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje rodzicielskie. Zajęcia organizowane będą dwa, trzy razy w miesiącu.

Harmonogram zajęć: http://centrum.chorzow.eu/dobry-rodzic