BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

5. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Cwajka | Typ inwestycji: Społeczny

Zorganizowanie zajęć z dziećmi na terenie podwórek i placów zabaw w Chorzowie II

Organizacja 10-ciu spotkań z dziećmi, w celu wskazania możliwości alternatywnego spędzania czasu wolnego (1 raz w tygodniu), w miesiącach lipiec i sierpień 2018 roku, na terenie podwórek, placów zabaw i boisk szkolnych w rejonie Chorzowa II (tzw. Cwajka). Chodzi o zabawy i działania z zakresu kształtowania postaw proaktywnych, zdrowego stylu życia, zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi. Zabawy rówieśnicze sprzyjają przyjaznym kontaktom, tolerancji i przeciwdziałają zachowaniom agresywnym.

Spotkania przeprowadzi stowarzyszenie lub inny podmiot wybrany przez Urząd Miasta Chorzów. W Chorzowie II nie ma Domu Kultury, dlatego tak ważna i wskazana jest realizacja tego projektu. Chorzów II jest terenem gdzie jest bardzo duże skupisko rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych.

Stan inwestycji: Zrealizowany.

2018-03-30

ChCK jest po serii spotkań z wnioskodawcą. Podczas rozmów określono typ działań, potrzeby, cele oraz środki. Kosztorys jest w przygotowaniu.