BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

5. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Chorzów II | Typ inwestycji: Społeczny

Stworzenie Centrum Młodzieżowego Filmu Amatorskiego

W ramach projektu Centrum Młodzieżowego Filmu Amatorskiego młodzi ludzie pod opieką nauczycieli (instruktorów), poprzez realizację własnych pomysłów, mieliby możliwość poznania tajników sztuki filmowej. Celem projektu jest nie tylko kontynuowanie tradycji Śląskiego Kina Amatorskiego, ale zaszczepienie w młodzieży zainteresowania sztuką filmową, pogłębienie jej wiedzy w dziedzinie kultury. Dodatkowo, w ramach projektu, młodzież może poszerzać wiedzę o naszym mieście, angażując się w realizację filmów o tematyce miejskiej i historii Chorzowa, czy też w organizację imprez, festynów, itp.

Planowane są warsztaty filmowe raz w tygodniu przez cały czas trwania projektu, a na zakończenie festiwal filmów powstałych podczas zajęć. Proponuję wykorzystanie środków finansowych na zakup następującego sprzętu filmowo-fotograficznego: półprofesjonalnej kamery filmowej, półprofesjonalnego aparatu fotograficznego wraz z obiektywem (lustrzanką), kart pamięci, baterii, pokrowców, toreb itp., pokrycie kosztów przejazdu i organizacji festiwalu.

Stan inwestycji: Zrealizowany.

2018-03-30

Odbyło się spotkanie z dyrektor III Liceum im. Ligonia Grażyną Widerą oraz dyrektorem ChCK Tomaszem Ignalskim, na którym zostały omówione szczegóły współpracy, jak sam projekt ma być realizowany oraz jak wygląda procedura wydatkowania środków. Obecnie ChCK czeka na kosztorys. Finał wydarzenia został przewidziany na jesień.