BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

5. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Chorzów Batory 2 | Typ inwestycji: Społeczny

Zorganizowanie koncertu "Głosy Batorego"

Organizacja ogólnodostępnego koncertu w Chorzowskim Centrum Kultury, w którym wystąpiliby utalentowani uczniowie i absolwenci III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie. Koncert i materiały z koncertu w postaci nagrań na płytach CD stanowiłyby źródło promocji naszego miasta. Fakt ogólnodostępności koncertu stanowiłby element współpracy uczniów szkoły chorzowskiej i ChCK ze społecznością lokalną.

Wysoki poziom koncertu gwarantują dotychczasowe osiągnięcia artystyczne uczniów III LO, jak również fakt, że byłaby to druga edycja koncertu Głosy Batorego. Pierwsza edycja koncertu została dwa lata temu bardzo pozytywnie oceniona przez uczestników.

Stan inwestycji: Koncert odbył się 8 czerwca 2018 roku.