plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

5. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Centrum | Typ inwestycji: Społeczny

Historia Ruchu Chorzów - tablice informacyjne oraz strona z wirtualnym spacerem

Projekt społeczny zakłada postawienie estetycznych, dużych tablic z fotografiami oraz tekstami obrazującymi historię Ruchu Chorzów. Całość mogłaby zostać uzupełniona np. o stronę internetową z możliwością wirtualnego spaceru po miejscach związanych z klubem - tych historycznych i współczesnych.

Stan inwestycji: W trakcie realizacji. Zredagowano treść tablic oraz ustalono miejsca ich lokalizacji.

2018-03-30

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki spotkał się z wnioskodawcą, aby omówić szczegóły przeprowadzenia projektu.

2020-02-28

Zredagowano treść tablic informacyjnych oraz ustalono miejsca ich lokalizacji.

Teksty z tablic oraz fotografie miejsc, gdzie maja być ustawione zostaną wkrótce umieszczone na stronie internetowej Miasta.