BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

5. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Centrum | Typ inwestycji: Społeczny

Historia Ruchu Chorzów - tablice informacyjne oraz strona z wirtualnym spacerem

Projekt społeczny zakłada postawienie estetycznych, dużych tablic z fotografiami oraz tekstami obrazującymi historię Ruchu Chorzów. Całość mogłaby zostać uzupełniona np. o stronę internetową z możliwością wirtualnego spaceru po miejscach związanych z klubem - tych historycznych i współczesnych.

Stan inwestycji: Zrealizowano.

2018-03-30

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki spotkał się z wnioskodawcą, aby omówić szczegóły przeprowadzenia projektu.

2020-02-28

Zredagowano treść tablic informacyjnych oraz ustalono miejsca ich lokalizacji.

Teksty z tablic oraz fotografie miejsc, gdzie maja być ustawione zostaną wkrótce umieszczone na stronie internetowej Miasta.

2021-01-01

Zrealizowano.

ADRESY UMIEJSCOWIENIA TABLIC:

1. Skwer przy ul. Wrocławskiej i Odrowążów

2. Miejski Dom Kultury„Batory”

3. Budynek ROD Kopalnia Polska na ul. Kaliny naprzeciwko szkoły

4. Stadion przy ulicy Cichej 6

5. Ulica Włodarskiego 9 

6. Chorzów Batory Dworzec PKP

7. Ulica 16 lipca nr 19 (

8. Ławeczka Gerarda Cieślika (Miasto – Wydział Usług Komunalnych i Ekologii)

9. Rondo Niebieskich Mistrzów (MZUiM)

10. Ulica Armii Krajowej nr 65

 

dodatkowo utworzono spacer online na stronie: www.chorzow.eu