BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

5. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Maciejkowice | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Rewitalizacja schronu w Maciejkowicach

Celem projektu jest rewitalizacja bunkra znajdującego się na terenie Maciejkowic przy ul. Głównej, by był on tak samo reprezentacyjny jak bunkry przy ul. Katowickiej i ul. Lwowskiej. Miałby on również spełniać rolę muzealno-edykacyjną. Schron powinien być wyposażony w sprzęt i eksponaty, które przybliżą zwiedzającym czasy II wojny światowej. Obok bunkra znajduje się teren, który należy uprzątnąć i zagospodarować (posadzić trawę, kwiaty i zainstalować ławki).

Stan inwestycji: W trakcie realizacji. W 2019 r. wykonano prace konserwatorskie elewacji, zakupiono repliki broni oraz wyposażenie wnętrz. W 2021 r. nastąpi zakończenie prac.

2020-02-28

W trakcie realizacji.

W 2019 r. wykonano prace konserwatorskie elewacji, zakupiono repliki broni oraz wyposażenie wnętrz.

W 2020 r. będzie ogłoszony przetarg na wykonanie elementów metalowych schronu.