BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

5. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Cwajka | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Janasa do ul. Karola Miarki

Cel - powstanie ścieżki dla pieszych oraz ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Janasa do ul. Karola Miarki. Ścieżka dla pieszych i rowerów ma być oświetlona na całej długości. Przy ścieżce powstaną również ławki parkowe, kosze na śmieci oraz kosze na psie odchody. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie Chorzowa. Ma służyć przechodzącym tam do pracy, idącym na cmentarz, uczęszczającym do pobliskich szkół, rowerzystom oraz mieszkańcom wyprowadzającym na spacery swoich pupili.

Stan inwestycji: Zrealizowany.

2018-03-30

W przygotowaniu zlecenie na dokumentację projektową.