BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

5. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Centrum | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Truchana, Sienkiewicza, Teatralnej

Rewitalizacja skweru miałaby objąć wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż  nowoczesnego, zwiększającego bezpieczeństwo oraz estetykę oświetlenia. Skwer, usytuowany w reprezentacyjnej części miasta, wymaga gruntownego odnowienia i przesunięcia w mniej eksponowane miejsce pojemników na sortowane odpady. Lokalizacja w ścisłym centrum Chorzowa, w bezpośrednim sąsiedztwie Chorzowskiego Centrum Kultury zobowiązuje, bo jest wizytówką naszego miasta. 

Stan inwestycji: Inwestycja zostanie zrealizowana w 2020 r.

2018-03-30

Informacje

W marcu został złożony wniosek do Sekretarza Miasta  o zgodę na wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie projektu.

2018-05-18

Informacje

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych, w wyniku których zmieniły się wytyczne do projektu, termin ogłoszenia przetargu przesunięto. Aktualnie Wydział Usług Komunalnych posiada pełną dokumentację, którą w najbliższych dniach przekaże do Biura Zamówień Publicznych.

2020-02-28

Inwestycja zostanie zrealizowana w 2020 r.