BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

4. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Maciejkowice | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Budowa odcinka ul. Słowików od posesji przy ul. Słowików nr 11 do ul. Głównej

Projekt dotyczy wybudowania nawierzchni, oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia ulicznego na odcinku ul. Słowików nr 11, wzdłuż ogrodzenia szybu kopalnianego "Zygmunt" do ul. Głównej (z przystankiem), co pozwoli połączyć przedmiotowy odcinek z istniejącą drogą ul. Słowików.

2017-08-18

Informacje

Współwłaściciele nieruchomości przy drodze przekazali większościową część udziałów miastu. We wrzesniu złożony zostanie wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Ogłoszenie przetargu na roboty będzie możliwe w II kwartale 2018 r.