BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

4. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Chorzów Stary | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Modernizacja Placu Piastowskiego: rozbudowa placu zabaw, wygrodzenie śmietnika i budowa ścieżki do pomnika

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw wraz z ogrodzoną piaskownicą i urządzeniami zabawowymi dla małych dzieci + wygrodzenie i osłonięcie śmietnika do segregacji odpadów + ścieżka do pomnika M. Breguły od strony ul. Kościuszki + zagospodarowanie zieleni

Stan inwestycji: Projekt zrealizowany.

2017-07-10

Informacje

Po konsultacjach koncepcji z mieszkańcami projektant przygotowuje dokumentację projektową. 

2018-05-18

Informacje

Na Placu Piastowskim trwają roboty. Wykonawca ma czas na zrealizowanie inwestycji do końca maja.