BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

4. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Centrum | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Wykonanie nawierzchni tartanowej i naprawa ogrodzenia na boisku przy ul. Ks. Opolskiego

Inwestycja obejmuje naprawę boiska, wykonanie na nim tartanowej nawierzchni oraz naprawę i podniesienie ogrodzenia.

Stan inwestycji: Inwestycja została zakończona.

2017-07-10

Informacje

W przetargu na realizację zadania, który odbył się w połowie czerwca, wygrała firma Greta Sport z Dąbrowy Górniczej. Umowa z firmą została podpisana 6.07, zaraz po podpisaniu umowy nastąpiło przekazanie placu budowy. Zgodnie z umową firma ma 32 dni na zakończenie inwestycji.

2017-08-17

Inwestycja została zakończona.

Oficjalne otwarcie zmodernizowanego boiska, połączone turniejem piłkarskim, odbędzie się 18 sierpnia o godz. 10.00.