BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

3. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Maciejkowice | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ulicy Michałkowickiej w stronę osiedla Budryka

Drugie zwycięskie zadanie z Maciejkowic obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Michałkowickiej, na odcinku od wiaduktu kolejowego do granicy z Siemianowicami. 

Stan inwestycji: Termin realizacji zadania to 15.12.2016 r.