BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

3. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Maciejkowice | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Wydzielenie chodnika oraz ścieżki rowerowej na ulicy Głównej w kierunku Doliny Górnika

W Maciejkowicach wygrały dwie inwestycje, które zebrały dokładnie taką samą liczbę głosów. Zadanie obejmowało m.in. wykonanie ścieżki dla rowerzystów i rolkarzy na długości 600 m z barwionego asfaltu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Stan inwestycji: Inwestycja została zakończona oraz oddana do użytku w lipcu 2016 roku.

2016-08-17

Inwestycja została zakończona oraz oddana do użytku w lipcu 2016 roku.

Na barwionym asfalcie pojawiło się poziome oznakowanie, przez wjazdem na ścieżkę stanął znak "strefa zamieszkania", który zobowiązuje kierowców do poruszania się z maksymalną prędkością do 20 km/h.