BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

3. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Klimzowiec | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Przystosowanie części skarpy przy ulicy Astrów i Gałeczki do zjazdów zimowych dla dzieci

W ramach inwestycji wykonany zostanie zjazd zimowy dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu: budową ścieżki oraz wyposażeniem terenu w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, itp.).

Stan inwestycji: Inwestycja została zakończona w czerwcu 2017 r.

2016-08-09

Trwa procedura przetargowa na wykonanie projektu rewitalizacji.

2016-12-15

Opóźnienie w realizacji

Opóźnienie w realizacji inwestycji ma związek z wniesieniem odwołania do wyników przetargu przez jednego z wykonawców. Projekt dla zagospodarowania tego terenu był już gotowy pod koniec sierpnia. We wrześniu, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, rozpoczęto postępowanie przetargowe na realizację części inwestycji, w tym na budowę górki saneczkowej. Niestety ze względu na odwołanie od wyników przetargu, nie mogliśmy rozpocząć prac zgodnie z harmonogramem. Postępowanie w  tej sprawie prowadzi obecnie Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie. Inwestycja zakończy się w czerwcu 2017 r.

2017-08-17

Inwestycja została zakończona w czerwcu 2017 r.

Teren został ukształtowany zgodnie z projektem (wykonano górkę saneczkową z kraterem, który umożliwił pozostawienie rosnących na terenie drzew), wykonano odwodnienie terenu oraz sieć alejek z nawierzchnią z kruszywa naturalnego (docelowo zaprojektowano alejki z nawierzchnią mineralno-żywiczną) i obrzeżami z kostki granitowej oraz założono trawniki.