BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

3. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Cwajka | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Remont drogi dojazdowej do budynków przy ulicy Mariańskiej oraz do ogródków działkowych

Zakres robót obejmował wymianę nawierzchni jezdni na pow. 700m2, chodników na pow.200 oraz wykonanie miejsc postojowych na pow. 280m2.

Stan inwestycji: Remont wybranego w Budżecie Obywatelskim odcinka ulicy Mariańskiej dobiegł końca 29 lipca 2016 r.

2016-07-29

Remont wybranego w Budżecie Obywatelskim odcinka ulicy Mariańskiej dobiegł końca 29 lipca 2016 r.

Wyremontowana została droga dojazdowa do ogródków działkowych oraz budynków przy ulicy Mariańskiej 1-3 oraz 5-7 od strony ronda im. Wilhelma Wagnera. Wybudowany został nowy chodnik prowadzący do samej furtki ogródków działkowych oraz nowe parkingi z płyt ażurowych. Urządzone zostały również placyki gospodarcze na pojemniki na odpady. Na jezdni ułożono nową nawierzchnię z betonu-asfaltowego.