BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

3. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Chorzów Stary | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Remont chodnika przy ulicy Maciejkowickiej 2-6

Zadanie składało się z dwóch etapów. Etapem I było wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Głównej do Placu Jana. Etap II to modernizacja chodnika na odcinku od Placu Jana do ogródków działkowych. 

Stan inwestycji: Zrealizowany.

2016-08-23

Informacje

Realizacja II etapu inwestycji rozpoczęła się 1 sierpnia 2016 roku. Planowo remont ma się zakończyć do 27 sierpnia 2016.

2016-08-26

Remont chodnika na wykończeniu.