BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

2. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Chorzów Batory 1 | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Budowa dodatkowych miejsc parkingowych

W ramach inwestycji wykonano nowe miejsca postojowe na ul. Jubileuszowej. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni, budowę miejsc postojowych oraz chodnika, ułożenie krawężników i obrzeży, zabudowę 2 studzienek ściekowych oraz montaż ogrodzenia oraz bramy.