BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

2. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Chorzów II | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Remont drogi między garażami

W ramach inwestycji zmodernizowano drogę dojazdową do garaży przy ul. Sztygarskiej. Pomiędzy garażami wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu na powierzchni 1 637 m2 oraz podjazdy do garaży z kostki betonowej na powierzchni 1 490 m2. Wykonane zostało również odwodnienie dróg.

Stan inwestycji: Zrealizowany.