BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

2. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Centrum | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Mini rondo przy ul. Kościuszki/Parkowej

W ramach inwestycji wprowadzono ruch okrężny na skrzyżowaniu ulic Parkowej i Kościuszki. Wykonano wysepkę na środku skrzyżowania oraz zmodernizowano nawierzchnię jezdni. Skrzyżowanie zostało dodatkowo wyposażone w nowoczesne oświetlenie.

Stan inwestycji: Inwestycję zakończono we wrześniu 2014 roku.