BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

2. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Klimzowiec | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Siłownia plenerowa

W ramach inwestycji wybudowano siłownię plenerową wyposażoną w 8 podwójnych urządzeń do ćwiczeń. Urządzenia umieszczono na placach z nawierzchnią wykonaną z kostki betonowej. W ramach zadania siłownia została wyposażona w ławki, uporządkowano teren w otoczeniu siłowni, zmodernizowano alejki w jej pobliżu (wymieniono ich nawierzchnię).

Stan inwestycji: Inwestycję zakończono w grudniu 2014 roku.