BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

2. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Cwajka | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Wybrukowanie placu w okolicy kościoła św. Barbary

Inwestycja objęła wybrukowanie placu w okolicy kościoła Św. Barbary wraz z miejscami do parkowania samochodów dla osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmował: rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej, wykonanie nowej nawierzchni z kostki kamiennej wokół kościoła oraz miejsc parkingowych. Ponadto do inwestycji wliczono wykonanie „dojścia do CISU parafii Św. Barbary przy ul. 3 Maja w Chorzowie”. W roku 2014 wykonano projekt, inwestycję zakończono w październiku 2015 r. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie 387 m2 nawierzchni z kostki granitowej wraz z odwodnieniem liniowym ok. 4,0 m.

Stan inwestycji: W 2016 roku zakończono realizację zadania według projektu.