BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

1. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Chorzów Stary | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Modernizacja Alei Wycieczkowej

Inwestycja objęła wyposażenie alei w elementy małej architektury (ławki i kosze na śmieci) oraz uporządkowanie terenu, a także wykonanie nowej ścieżki rowerowej o długości 330 metrów i oświetlenia w technologii LED. Inwestycję zrealizowano w listopadzie 2013 r.

Stan inwestycji: Zrealizowany.