BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

1. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Centrum | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Rewitalizacja Parku Hutników

Inwestycja objęła wykonanie placu oraz murków z kostki i płyt granitowych wokół fontanny. Prace te zostały zrealizowane w 2013 roku.

W 2014 roku kontynuowano rewitalizację parku. Wyposażono park w elementy małej architektury: ławki, kosze, płotki zabezpieczające zieleń, założono trawniki i wykonano nowe nasadzenia.