POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Edycja IV

Chorzów Batory 1:

Remont i modernizacja oświetlenia przy ul. Trzynieckiej/Długiej

Stan inwestycji: Zrealizowana

Inwestycja obejmuje wymianę starych słupów oświetleniowych i opraw oraz dostawienie nowych latarni na terenie "Spółdzielni nad Rawą".

Chorzów Batory 2:

Zrealizowanie turnieju koszykówki dla dzieci i młodzieży (streetball)

Stan inwestycji: Zrealizowana

Plan zakłada turnieju koszykarskiego dla dzieci i młodzieży. Będzie to cykl 8 imprez organizowanych między czerwcem a grudniem 2017 r. Inicjatywa ma na celu zachęcenie najmłodszych do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz promowanie sportu, jakim jest streetball.

Centrum:

Wykonanie nawierzchni tartanowej i naprawa ogrodzenia na boisku przy ul. Ks. Opolskiego

Stan inwestycji: Zrealizowana

Inwestycja obejmuje naprawę boiska, wykonanie na nim tartanowej nawierzchni oraz naprawę i podniesienie ogrodzenia.

Chorzów II:

Modernizacja przejścia podziemnego pod skrzyżowaniem ul. Katowickiej i 3 Maja na Flocie

Stan inwestycji: Zakończona

Inwestycja obejmuje remont przejścia podziemnego: na przykład odnowienie ścian i posadzki czy przystosowanie przejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Chorzów Stary:

Modernizacja Placu Piastowskiego: rozbudowa placu zabaw, wygrodzenie śmietnika i budowa ścieżki do pomnika

Stan inwestycji: Zrealizowany.

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw wraz z ogrodzoną piaskownicą i urządzeniami zabawowymi dla małych dzieci + wygrodzenie i osłonięcie śmietnika do segregacji odpadów + ścieżka do pomnika M. Breguły od strony ul. Kościuszki + zagospodarowanie zieleni

Cwajka:

Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej u zbiegu ulic Niedurnego i 11 Listopada

Stan inwestycji: Zrealizowana

Na miejscu kilku starych urządzeń zabawowych u zbiegu ulic Piotra Niedurnego i 11 Listopada powstaną nowoczesny plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Całość zostanie wzbogacona zielenią oraz dodatkowymi ławkami.

Klimzowiec:

Modernizacja pomieszczeń biblioteki przy ul. Ryszki 11

Stan inwestycji: Zrealizowano.

Dzięki inwestycji Biblioteka przy ul. Ryszki przejdzie metamorfozę. W założeniu miejsce to ma stać się przyjazne zarówno dzieciom, jak i osobom starszym. Swoim nowym wyglądam biblioteka ma zachęcać do odwiedzania jej. Inwestycja obejmie wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż ścianek działowych i wykonanie nowych ścianek, wymianę posadzek, remont sanitariatu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji oświetleniowej i elektrycznej oraz instalacji c.o.

Maciejkowice:

Budowa odcinka ul. Słowików od posesji przy ul. Słowików nr 11 do ul. Głównej

Stan inwestycji: Stan inwestycji: 5.03.20 r. nastąpi przekazanie placu budowy wykonawcy. Termin realizacji według umowy 16.06.20 r.

Projekt dotyczy wybudowania nawierzchni, oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia ulicznego na odcinku ul. Słowików nr 11, wzdłuż ogrodzenia szybu kopalnianego "Zygmunt" do ul. Głównej (a przystankiem), co pozwoli połączyć przedmiotowy odcinek z istniejącą drogą ul. Słowików.