POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Edycja III

Chorzów Batory I:

Modernizacja (rozbudowa) placu zabaw wraz z ogrodzeniem z uwzględnieniem elementów do jazdy na rolkach przy ulicy Długiej

Stan inwestycji: zrealizowana

Zadanie obejmuje wszystkie elementy zawarte w tytule inwestycji. Przy ul. Długiej 53 powstał plac zabaw wraz z elementami skate parku. Alejki zostały przystosowane do jazdy na rolkach oraz łyżworolkach, pojawiły się też dwa urządzenia siłowni plenerowej.

Chorzów Batory II:

Budowa parku do treningu ulicznego (street workout park)

Stan inwestycji: zrealizowana

W ramach inwestycji wybudowano park do treningu ulicznego z syntetyczną nawierzchnią, placyk wyposażony w urządzenia siłowni zewnętrznej, boisko do piłki ręcznej z nawierzchnią syntetyczną oraz piłkochwytami, alejki z nawierzchnią z kostki betonowej, założono trawniki, wykonano nowe obsadzenia, wyposażono terenu w ławki i pojemniki na śmieci. Inwestycja została zakończona w lipcu 2016 roku.

Chorzów Centrum:

Remont nawierzchni przy ulicy Drzymały na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do cmentarza

Stan inwestycji: Zrealizowana

Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni jezdni na pow. 550m2, chodników na pow. 400m2, wykonanie miejsc postojowych na pow. 100m2 oraz założenie nowego oświetlenia.

Chorzów II:

Rewitalizacja (uatrakcyjnienie) skweru przy ulicy Floriańskiej i Filarowej

Stan inwestycji: Zrealizowana

Inwestycja zakłada remont alejek, modernizację placu zabaw, budowę wybiegu dla psów oraz naprawę oświetlenia na skwerze przy ul. Floriańskiej i Filarowej.

Chorzów Stary:

Remont chodnika przy ulicy Maciejkowickiej 2-6

Stan inwestycji: zrealizowana

Zadanie składa się z dwóch etapów. Etapem I było wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Głównej do Placu Jana. Etap II to modernizacja chodnika na odcinku od Placu Jana do ogródków działkowych.

Cwajka:

Remont drogi dojazdowej do budynków przy ulicy Mariańskiej oraz do ogródków działkowych

Stan inwestycji: zrealizowana

Zakres robót obejmował wymianę nawierzchni jezdni na pow. 700m2, chodników na pow.200 oraz wykonanie miejsc postojowych na pow. 280m2.

Klimzowiec:

Przystosowanie części skarpy przy ulicy Astrów i Gałeczki do zjazdów zimowych dla dzieci

Stan inwestycji: Zrealizowana

W ramach inwestycji wykonany zostanie zjazd zimowy dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu: budową ścieżki oraz wyposażeniem terenu w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci itp.). W przyszłym roku inwestycja zostanie poszerzona o elementy placu zabaw.

Maciejkowice:

Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ulicy Michałkowickiej w stronę osiedla Budryka

Stan inwestycji: Zrealizowana

Drugie zwycięskie zadanie z Maciejkowic obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Michałkowickiej, na odcinku od wiaduktu kolejowego do granicy z Siemianowicami.

Maciejkowice:

Wydzielenie chodnika oraz ścieżki rowerowej na ulicy Głównej w kierunku Doliny Górnika

Stan inwestycji: zrealizowana

W Maciejkowicach wygrały dwie inwestycje, które zebrały dokładnie taką samą liczbę głosów. Pierwsze zadanie obejmowało wykonanie ścieżki dla rowerzystów i rolkarzy na długości 600 m z barwionego asfaltu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.