POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Edycja I
1. Chorzów Centrum - Rewitalizacja Parku Hutników

Inwestycja objęła wykonanie placu oraz murków z kostki i płyt granitowych wokół fontanny. Prace te zostały zrealizowane w 2013 roku. W 2014 roku kontynuowano rewitalizację parku. Wyposażono park w elementy małej architektury: ławki, kosze, płotki zabezpieczające zieleń, założono trawniki i wykonano nowe nasadzenia.

2. Chorzów Stary - modernizacja Alei Wycieczkowej

Inwestycja objęła wyposażenie alei w elementy małej architektury (ławki i kosze na śmieci) oraz uporządkowanie terenu, a także wykonanie nowej ścieżki rowerowej o długości 330 metrów i oświetlenia w technologii LED. Inwestycję zrealizowano w listopadzie 2013 r.

3. Chorzów II - parking przy skrzyżowaniu ulic 3-Maja i Floriańskiej

W ramach inwestycji wykonano 50 miejsc postojowych o nawierzchni z płyt ażurowych oraz drogi manewrowe o nawierzchni z asfaltobetonu. Na parkingu o powierzchni 810,00m2 umieszczono oświetlenie w technologii LED. Inwestycję zakończono w listopadzie 2013 roku.

4. Chorzów Batory - utworzenie dodatkowych miejsc postojowych i parkingowych

W ramach inwestycji wykonano modernizację ulicy Podmiejskiej (nowa nawierzchnia jezdni na powierzchni 1 100m2) od ul. Leśnej do ul. Odrodzenia wraz z budową chodników i miejsc postojowych. Inwestycję zakończono we wrześniu 2013 roku.