Składanie wniosków

Co Twoim zdaniem w dzielnicy, w której mieszkasz, uczysz się bądź pracujesz trzeba wybudować, wyremontować, stworzyć lub poprawić?
Złóż wniosek do 6. Budżetu Obywatelskiego Chorzowa!
Na Twoje propozycje czekamy do 30 kwietnia. Masz pytania? Skontaktuj się z nami: kontakt

FORMULARZ:
PROJEKTY SPOŁECZNE

Wszelkie działania miękkie, takie jak organizacja imprez, warsztatów, szkoleń, wystaw, festiwali, zawodów sportowych, itp.

Pola oznaczone kolorem CZERWONYM MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE aby formularz został zapisany.
Wpisz krótką nazwę projektu.
W kilku zdaniach opisz czego dotyczy projekt oraz co powinien zapewniać.
Napisz jakiej grupie wiekowej lub społecznej powinien być dedykowany ten projekt.
Wpisz propozycję terminu dla tego projektu. Termin stanowi jedynie propozycję i nie jest wiążący.

LOKALIZACJA PROJEKTU

UWAGA: Jeśli teren należy do spółdzielni mieszkaniowej do wniosku musisz dołączyć zgodę właściciela terenu: LINK DO DOKUMENTU.
Zgodę dodaj na dole wniosku w ZAŁĄCZNIKACH DO PROJEKTU

Wskaż okręg, na której ma znaleźć się inwestycja.
Wskaż miejsce, w którym ma zostać zorganizowany projekt.

KOSZTORYS

Wskaż koszt realizacji inwestycji (max 30 tys. zł dla społecznego). Skorzystaj z cennika lub zapytaj.
Pamiętaj, że kosztorys ma głównie charakter edukacyjny. Szczegółowe wyliczenia zostaną wykonane przez konkretne wydziały Urzędu Miasta.

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Musisz podać adres e-mail lub numer telefonu. Osoby które podadzą adres e-mail otrzymają maila zwrotnego z informacją o zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku.

LISTA POPARCIA

Wpisz imię i nazwisko oraz numer PESEL 5 osób popierających Twój wniosek.

UWAGA: W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) listę poparcia wraz z podpisami osób popierających należy dołączyć do wniosku (np. skan lub zdjęcie wypełnionego załącznika) lub do 10 maja donieść do Urzędu Miasta (pokój 222 na 2. piętrze).
Bez poprawnie wypełnionej listy poparcia wniosek nie będzie mógł brać udziału w głosowaniu.

Plik do pobrania - LISTA POPARCIA - format PDF (110 KB)
Plik do pobrania - LISTA POPARCIA - format DOC (40 KB)

(*.*)(max: 500000 KB)

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

Do formularza można załączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji np. szkice sytuacyjne, plany, kosztorysy oraz inne dodatkowe materiały.

(*.*)(max: 500000 KB)
(*.*)(max: 500000 KB)
(*.*)(max: 500000 KB)

KLAUZULA INFORMACYJNA / POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

  • administratorem moich danych osobowych jest Urząd Miasta Chorzów przy ul. Rynek 1 reprezentowany przez Prezydenta Miasta Chorzów;
  • kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych , 32 416 5432, iod@chorzow.eu;
  • moje dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych – 6. Budżetu Obywatelskiego Chorzowa – zgodnie z art. 6, ust. 1, pkt e RODO
  • moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom
  • moje dane będą przechowywane przez okres: a) w przypadku składania lub popierania wniosku do czasu zakończenia głosowania lub całkowitego zakończenia realizacji projektu, a następnie zgodnie z kategorią archiwalną B-5. b) w przypadku udziału w głosowaniu do 30 dni od potwierdzenia wyników głosowania
  • mam prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych, wnioskowania o ograniczenie ich przetwarzania lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  • podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konsultacjach społecznych - 6. Budżecie Obywatelskim Chorzowa
  • zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania