Lista przyjętych i odrzuconych wniosków

Jeżeli dany projekt inwestycyjny lub społeczny jest jedynym wnioskiem w swoim okręgu, to jest projektem zwycięskim i będzie realizowany poza głosowaniem (dlatego nie znajdzie się na karcie do głosowania)..

Projekty INWESTYCYJNE
ZOBACZ WNIOSKI INWESTYCYJNE

Wszelkie działania twarde, mające charakter budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy czy modernizacji takich elementów infrastruktury jak m.in.: place zabaw, siłownie zewnętrzne, skwery, parki, boiska, chodniki, drogi rowerowe, jezdnie i parkingi itp.

Kosztorys: maksymalnie 300 tys. zł

Projekty SPOŁECZNE
ZOBACZ WNIOSKI SPOŁECZNE

Wszelkie działania miękkie, takie jak organizacja imprez, warsztatów, szkoleń, wystaw, festiwali, zawodów sportowych, itp.

Kosztorys: maksymalnie 30 tys. zł