Maciejkowice:

Wydzielenie chodnika oraz ścieżki rowerowej na ulicy Głównej w kierunku Doliny Górnika

W Maciejkowicach wygrały dwie inwestycje, które zebrały dokładnie taką samą liczbę głosów. Pierwsze zadanie obejmowało wykonanie ścieżki dla rowerzystów i rolkarzy na długości 600 m z barwionego asfaltu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Oddanych głosów: 445
Dziennik budowy:

2016-08-17

Inwestycja została zakończona oraz oddana do użytku w lipcu 2016 roku. Na barwionym asfalcie pojawiło się poziome oznakowanie, przez wjazdem na ścieżkę stanął znak "strefa zamieszkania", który determinuje pierwszeństwo pieszego przed pojazdami oraz zobowiązuje kierowców do poruszania się z maksymalną prędkością do 20 km/h.