Chorzów Stary:

Remont chodnika przy ulicy Maciejkowickiej 2-6

Zadanie składa się z dwóch etapów. Etapem I było wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Głównej do Placu Jana. Etap II to modernizacja chodnika na odcinku od Placu Jana do ogródków działkowych.

Oddanych głosów: 298
Dziennik budowy:

2016-08-29

Remont chodnika został zakończony.

2016-08-26

Remont chodnika na wykończeniu.

2016-08-23

Realizacja II etapu inwestycji rozpoczęła się 1 sierpnia 2016 roku. Planowo remont ma się zakończyć do 27 sierpnia 2016.