Maciejkowice:

Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ulicy Michałkowickiej w stronę osiedla Budryka

Drugie zwycięskie zadanie z Maciejkowic obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Michałkowickiej, na odcinku od wiaduktu kolejowego do granicy z Siemianowicami.

Oddanych głosów: 445
Dziennik budowy:

2016-08-23

Termin realizacji zadania to 15.12.2016 r.